Medlemsmøde 5. oktober 2019

Kære venner.

Så er det vist på tide at bestyrelsen siger tak for et fantastisk godt medlemsmøde den 5. oktober 2019 i Festlokalet hos Jan og Bent.

Der blev startet med smørrebrød, øl og vand, inden vi satte os i de blødere stole til uformel debat med kaffe og kage.

Baggrund for mødet

Der blev spurgt til, om dette var et krisemøde, hvilket bestyrelsen og de tilstedeværende var enige om, ikke var tilfældet.

Bestyrelsens mening med mødet var, at få en klar fornemmelse på, hvordan vi skal tegne foreningen fremadrettet. Der kom således flere konstruktive forslag på bordet, så vi har et godt fundament at arbejde videre på. Dejligt at så mange mødte op og at vi fik en super god debat.

Bestyrelsen havde fremsat nogle spørgsmål til alle der var ment som en igangsætter af mødet. Vi havde dog ingen mangel på talelystne mødedeltagere, det det hele gik så fint.

Der var enighed om, at vores forening er kendetegnet ved et solidt ”fundament” i forhold til nyere LGBT-grupper på internettet. Det, at vi har eksisteret siden 1993 og har generalforsamling, vedtægter, en valgt bestyrelse og -medlemsindflydelse er ret unikt i dagens LGBT miljø.

Vi har omkring 60 arrangementer om året, heriblandt fester, storbyferie, teater, opera, restaurantbesøg etc. hvilket mange synes rigtigt godt om. Ikke alle arrangementer er lige velbesøgte, men det viser sig alligevel, at bære frugt: selv arrangementer med få deltagere, kan være ganske givende for den enkelte, ikke mindst for nye medlemmer.

Vi har mulighed for at lære hinanden bedre at kende, medlemmerne føler, at de har et tilhørsforhold til vores gruppe. Hos os er vi lidt tættere, vi mødes flere gange om året, og på den måde får vi også et større tilhørsforhold, større tilfredshed og en afslappet atmosfære. De fleste af os nyder også, at når man kommer til et arrangement, i eller uden for gruppen, møder man ofte et eller flere kendt ansigter.

Bestyrelsen oplyste, at vi har kigget lidt rundt på Facebook og vi har selvfølgelig set, at der skyder mange nye grupper op. Det mener vi er tegn på, at det går godt for LGBT miljøet: man føler sig fri til at gøre præcis, hvad man har lyst til, uforpligtende og uden at skjule sig. Vores tanke har dog været, at det måske kunne gøre Homogengruppen overflødig på sigt.

Her blev der en fantastisk debat: Alle var ret enige om, at vi ikke kan sammenligne os helt med de forskellige, øvrige tiltag på FB.

Her er man egentlig medlem, det er man ikke på diverse FB grupper.

Det gør det mere forpligtende, at man betaler kontingent, ikke kun brugerbetaling ved fester mv.

Man bør gøre det synligt for det enkelte medlem, at kontingentet bl.a. går til tilskud til betaling af de tre årlige fester, men også at have økonomi til fælles indkøb og arrangementer er vigtig. 

Hvem er vi:

Homogengruppen er en kultur-social forening for bøsser. Vi tæller pt. omkring 65 medlemmer, vi betaler alle et beskedent medlemskontingent på kr. 200,00 hvert halve år, hvilket bl.a. er med til at vi kan gøre vore fester rimelige i pris. Vi har en fundamental værdi i, at vi er en gruppe. Modsat andre grupper, der ofte tæller over 1000 medlemmer, her kan man selvfølgelig også møde venner, man kender, men ofte er det tilfældigheder hvem der møder op.

Ved debatten om vores kontingents størrelse, var der fuld opbakning, beløbet skal ikke røres. Pengene bliver brugt præcis således, som de er tiltænkt, og vores kontingent har ikke været ændret i over 26 år. Der var således enighed om, at kontingentet IKKE måtte sættes ned.

Hvis vi satte kontingentet ned, ville vore fester blive væsentligt dyrere, og det har ikke interesse for nogen af os. Vi kan dog komme i den situation, at enkelte arrangementer ikke kan holde de beløb, vi har kørt med i flere år, men vi bliver jo også nødt til at følge udviklingen i det øvrige samfund.

Facebook:

Jerry og Carsten K står for Facebook (FB)

Af de, der deltog i mødet var der ca. 50%, der er aktive på FB. Alle var enige om, at vi skal fortsætte med FB, det er den rigtige vej, men vi skal også fortsætte med Nyhedsbrevet, som rundsendes til medlemmerne hvert kvartal – samt have en hjemmeside.

Vi har ret mange følgere, også blandt ikke-medlemmer. Folk trykker ofte ”synes godt om” – men vi skal opfordre til at man ”deler” vores begivenheder på FB samt ”Liker” os meget mere. Kun sådan bliver vores opslag ses af mange og dukker op mere end én gang.

Vi har desuden for nyligt fået 2 nye medlemmer, der har hørt om os via FB. Vi må alt i alt konstatere, at det virker.

Nyhedsbrev:

Hans Christian og Carsten K. står for Nyhedsbrevet.

Der har været røster om, at Nyhedsbrevet er en gammeldags måde at formidle arrangementer på til medlemmerne inkl. nøgne mænd. Deltagerne på mødet var dog totalt uforstående for dette. Der var STOR protest, ved talen om at afskaffe det. Nyhedsbrevet, der i øvrigt FLOT bliver sat op af Hans Christian, er meget populært og det er for alle utænkeligt at afskaffe det, så det fortsætter som altid.

Hjemmeside:

Carsten og Hans Christian står for hjemmesiden.

Vi kan ikke undvære denne, selv om den er mest for ikke-medlemmer, da de fleste bruger Nyhedsbrevet samt FB. Men man SKAL kunne Google os på internettet – og finde os, hvis man ikke er på FB.

Sanghæftet:

Et enkelt medlem har givet udtryk for at sanghæftet er kedeligt, u-inspirerende og bryder en god stemning midt i festen samt at nøgne mænd ikke burde findes i hæftet. Sanghæfterne (og de nøgne mænd) var der dog bestemt ingen ønsker om at afskaffe til mødet 🙂

De hæfter vi har nu, er dog lidt slidte, medlemmernes fingre kradser og fedter lidt rigeligt på de kønne billeder, så nu må Lars have fat i Steen igen, så vi kan få lavet nogle friske eksemplarer.

Måske skal der også lidt nyt ind på siderne. Bestyrelsen blev opfordret til, at der på forhånd vælges 3 sange som skal synges til festen. Dette vil vi gøre til næste Julefest. 

Visitkort:

Foreningen har allerede nogle visitkort, som vi har delt ud, forskellige steder. Desværre er det således, at da disse blev trygt, var stemningen at der skulle stå 45 + for alder. Dette har givet en uønsket virkning, nogle har fejlagtigt troet at, hvis man var bare 44 år, så kunne man ikke være medlem.

Bestyrelsen havde allerede inden mødet aftalt, at vi skulle slette dette 45+. Det er allerede slettet på vores hjemmeside/ FB, men vi ville alligevel lige nævne det for vore medlemmer. Stor enighed for at det skal væk, nye kort UDEN ALDERS BEGRÆNSNING vil blive bestilt snarest, og vi håber at have dem klar til julefrokosten. Vi ønsker med dette, at markere at Homogengruppen er for alle bøsser, og ikke noget med aldersdiskrimination. Vi vil jo også meget gerne have lidt flere yngre medlemmer, uden at gå i den anden grøft. Man skal dog være myndig, som det står i vores vedtægter.

Synlighed:

En måde at gøre Homogengruppen mere synlige på i miljøet, og tiltrække nye medlemmer, er at være med i CPH Pride. Vi er alle enige om, at vi bør følge med udviklingen også på dette område, og Pride-deltagelse, blev debatteret som en mulighed. Enten deltagelse i paraden eller en stand på Pride Square.

Carsten V., Dan L og Keld har meldt sig til at finde ud af, hvad det vil koste at gå med i optoget. Hvad koster det at få lavet T-shirt, banner etc. Bestyrelsen glæder sig til at mødes med disse friske fyre, når de har noget nyt på tapetet, så vi kan få pustet liv i den del af festen også og få et overblik samt budget.

Idé bank:

Jens Peder opfordrede til, at vi laver en liste ”idé bank”, hvor alle (både bestyrelse og øvrige medlemmer) opfordres til at maile deres ideer til fremtidige arrangementer, steder, mulige restauranter til fester eller andre tips til sociale sammenkomster. Bestyrelsen vil gerne ”facilitere” ideerne, til at blive til et event/arrangement, men ikke stå som tovholder, det skal medlemmet selv. Bestyrelsen kan følge op på diverse ideer og forslag, så medlemmerne ikke glemmer det.

Keld foreslog, at vi får flere debatmøder med aktuelle foredragsholdere f.eks efter vores generalforsamling. Lars oplyste, at man i 2018 har haft kontakt til Simon Meggers Mathiessen, der er antropolog og har forsket i ældre LGBT-personers forhold, med henblik på et arrangement i vores regi. Lars vil kontakte ham igen.

Navneliste i nyhedsbrevet:

Bestyrelsen vil gerne sikre sig, at alle medlemmer skal kunne sige fra, hvis de IKKE ønsker at stå på kontaktlisten, der altid afslutter vores nyhedsbrev. Vi har indtil nu aldrig haft nogen ubehageligheder med denne liste og har aldrig videresendt oplysninger om vores medlemmer til andre. Men i henhold til GPDR-loven, er vi forpligtiget til at spørge jer alle.

HVIS man således IKKE ønsker at stå på listen, helt eller delvis, skal man give bestyrelsen besked, snarest muligt og inden udgangen af oktober 2019. Du skal altså KUN skrive, hvis du vil have dit navn, e-mail eller telefon nr. slettet.

Bestyrelsen vil dog, i tilfælde af, at du beder os slette dig, heller ikke kunne hjælpe andre medlemmer i at skrive eller ringe til dig, hvis de gerne vil i kontakt med dig.

Skulle du ønske at arrangere et eller andet, er det dog en forudsætning, at din e-mail og tlf. nr. står i nyhedsbrevet.

Bestyrelsen kræver dog, at medlemmer altid opgiver korrekt fulde navn, adresse, e- mail, telefon nr. ved indmeldelse i foreningen. Vi ønsker ikke anonyme medlemmer.

Nye medlemmer:

Bestyrelsen oplyste, at kommende medlemmer, der ønsker optagelse i foreningen, fremover bliver kontaktet pr. tlf. eller på e-mail, inden de kan opnå medlemskab. Dels for at få en uformel snak med vedkommende og dels for at sikre os, at vi uvedkommende ikke får indsigt i medlemslisten og så melder sig ud igen, uden at have reelle hensigter.

  • Mere synlighed: Gruppe nedsat med henblik på deltagelse i Priden, bestående af Carsten V., Dan L. og Keld.
  • Bestyrelsen opretter en liste ”Idé Bank” Visitkort skal revideres og trykkes uden 45+ Alle opfordres til at dele dem rundt i barmiljøet mv.
  • Facebook profilen skal promoveres mere: ”dele” og ”like” arrangementer blandt medlemmerne.
  • Navne/adresse liste ajourføres jf. GPDR-loven.
  • Nye medlemmer skal have lettere adgang til at finde os mødes /have telefon snak. Der er desuden efter mødet lavet en ”knap” på Hjemmesidens forside, hvor man kan let kan indmelde sig.
  • Skal vi have et festudvalg?

Til sidst takkede bestyrelsen for god ro og orden samt debatlyst.

Vi glæder os til at se jer alle snart igen – ikke mindst til Julefrokosten!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen